picx_ffen6114488419.jpg 
                    ◎  Shantel VanSanten                                                  ◎  Bobby Campo    

前三集都看過了,現在這是最後一集了ㄅ?!訝異!

最喜歡的還是第一集和第二集,故事內容鋪成和節奏很有看頭 (強烈推薦去看)

這部的特效很快,快到我看不清楚,一進電影院就帶上3D眼鏡,

結論是主題好少,死得太快.......

 

 

 

px_ffen6114488403.jpg

    全站熱搜

    someone 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()